× Nhà Hoạt động Airdrop Dự án được liệt kê

Lịch Airdrop F.A.Qs Tiếp xúc Đề nghị Airdrop

Ghi danh Đăng nhập
☰ Thực đơn
BTC $3.746,74 2.72% ETH $137,95 10.45% EOS $2,94 3.39% XLM $0,08053 2.55% NEO $8,44 -2.0% WAVES $2,66 1.22%
Fully automated platform for smart contract creation & deployment + library of smart contract templates
Tổng thể:40.000.000
Plattform :OTHER
Giá ICO:0.025 USD

Giá trị $9,00 Mã 360 Tronish Giới thiệu Tronish Thanh toán 2019-04-01 Bằng chứng 75%

Tasks:
HOẠT ĐỘNG DỄ DÀNG 21 ngày còn lại


Tronish by MyWish airdrops 360 Tronish tokens (~$9,00) to participants by solving these simple tasks:

Hướng dẫn từng bước một

  1. Tham gia kênh Telegram của Tronish by MyWish (120 TRONISH to first 10.000 participants)
  2. Theo dõi trang Twitter của Tronish by MyWish (120 TRONISH to first 3.000 participants)
  3. Giống như trang Medium của Tronish by MyWish (120 TRONISH to first 3.000 participants)
  4. Provide TRX wallet address
  5. You can check your participation in their spreadsheet
  6. Tham gia nhóm Telegram của AirdropBob (không bắt buộc)
  7. Theo dõi kênh Twitter của AirdropBob (không bắt buộc)