× Nhà Hoạt động Airdrop Dự án được liệt kê

Lịch Airdrop F.A.Qs Tiếp xúc Đề nghị Airdrop

Ghi danh Đăng nhập
☰ Thực đơn
BTC $5.558,97 4.9% ETH $175,08 2.95% EOS $5,33 2.81% XLM $0,11430 1.68% NEO $10,98 2.63% WAVES $2,66 2.92%
Hxro is a crypto gaming platform that merges digital currency trading with skill-based social gaming
Total Supply:1.575.000.000
Lưu hành:N/A

Plattform :ERC20
CMC Rank:#1978
Market Cap:N/A

Giá bán:
0.0717760312
0.00001295
2.22% (24h) ● -17.7% (7d)

Giá trị $7,18 Token 100 HXRO Giới thiệu 100 HXRO Thanh toán 2019-05-30 Bằng chứng 100% REAL!

Tasks:
HOẠT ĐỘNG DỄ DÀNG 6 ngày còn lại


Hxro airdrops 100 HXRO tokens (~$7,18) to participants by solving these simple tasks:

Hướng dẫn từng bước một

  1. Truy cập trang Airdrop của Hxro
  2. Đăng ký và xác nhận địa chỉ e-mail của bạn.
  3. Tham gia nhóm Telegram của AirdropBob (không bắt buộc)
  4. Theo dõi kênh Twitter của AirdropBob (không bắt buộc)


Follow our Social Media Channels and never miss any Crypto Airdrop again:
Telegram, Facebook, Twitter, Reddit or SteemIt