× Nhà Hoạt động Airdrop Dự án được liệt kê

Lịch Airdrop F.A.Qs Tiếp xúc Đề nghị Airdrop

Ghi danh Đăng nhập
☰ Thực đơn
BTC $5.558,97 4.9% ETH $175,08 2.95% EOS $5,33 2.81% XLM $0,11430 1.68% NEO $10,98 2.63% WAVES $2,66 2.92%
CurveBlock is a platform that uses blockchain technology to enable people to invest in property development projects in return for a share of the profit.
Tổng thể:500.000.000
Plattform :ERC20
Giá ICO:0.26 USD

Giá trị $13,00 Token 50 CBUK Giới thiệu 25 CBUK Thanh toán 2019-05-30 Bằng chứng 75%

Tasks:
HOẠT ĐỘNG DỄ DÀNG 6 ngày còn lại


CurveBlock airdrops 50 CBUK tokens (~$13,00) to participants by solving these simple tasks:

Hướng dẫn từng bước một

  1. Chat với CurveBlock's Telegram Bot
  2. Write "Hi" to the bot to start the conversation
  3. Theo dõi trang Twitter của CurveBlock
  4. Submit your details to the Bot.
  5. Tham gia nhóm Telegram của AirdropBob (không bắt buộc)
  6. Theo dõi kênh Twitter của AirdropBob (không bắt buộc)


Follow our Social Media Channels and never miss any Crypto Airdrop again:
Telegram, Facebook, Twitter, Reddit or SteemIt